LK-Sähkö Oy tarjoaa sähkötarkastuspalvelut Turussa ja Varsinais-Suomessa

LK-Sähkö Oy on 1984 Leo Kallion perustama lietolainen yritys, joka tarjoaa lakisääteiset määräaikaistarkastukset ja varmennustarkastukset sekä muut alan asiantuntijapalvelut.

Ota yhteyttä!

Yli 30 vuoden kokemuksella

Tarkastukset suorittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (tukes.fi) valtuuttama tarkastaja Leo Kallio,  joka on myös LK-Sähkö Oy:n omistaja ja sähkötöiden johtaja. Yrityksen yli 30 vuotta jatkunut toiminta on osoitus luotettavuudesta, kilpailukykyisestä hinnoittelusta ja hyvästä asiakaspalvelusta.

Sertifioitua osaamista

Tukes edellyttää valtuutetulta tarkastajalta yksityiskohtaisen laatuohjeistuksen laatimista, sen jatkuvaa ylläpitoa sekä vuosittaista toimintakertomusta, jossa on tilastoasioiden ja erilaisten turvallisuusarviointien ohella osoitettava mm. ammattitaidon
ylläpitäminen ja kehittäminen sekä osallistuminen koulutuksiin. Nimeäminen tarkastajaksi on haettava 5 vuoden välein.

Lakisääteiset tarkastukset edellyttävät virkavastuun puolueettomuutta, asiakkaiden tasapuolista kohtelua ja jääviyssääntöjen noudattamista. Määräaikaistarkastuspöytäkirja ja varmennus-tarkastustodistus
ovatkin statukseltaan tarkastajan tekemiä hallintopäätöksiä.

LK-Sähkö Oy on Sähkötarkastusyhdistyksen Säty Ry:n sekä Sähkö- ja Teleurakoitsijaliiton STUL Ry:n jäsen ja tilaajavastuun ”Luotettava Kumppani”. Luottoluokitus on AAA.

Sähkötarkastukset ovat osa kiinteistönkunnossapitoa

Määräaikaistarkastuksessa selvitetään sähkölaitteiston turvallinen käyttö, huolto- ja kunnossapito, muutos- ja laajennustyöt sekä tarvittavat ohjeet ja välineet. Haltija saa pöytäkirjan, ja mahdolliset puutteet korjauttamalla hän osoittaa huolehtineensa sähkölaitteistostaan säädösten mukaisesti.

Määräaikaistarkastus tulee suorittaa kiinteistölle 10 vuoden välein, mikäli se on muu kuin asuinrakennus ja pääsulakkeet ovat isommat kuin 3x35A. Asuinrakennuksen yhteydessä olevilla liiketiloilla kuitenkin on tarkastusvelvoite, mikäli niiden etu- tai pääsulakkeet ovat yli 3x35A. Tällaisia ovat esim. kaupungeissa asuinrakennusten katutasoissa olevat ravintolat ja pizzeriat.

Isojenkin liikekiinteistöjen eri toimijoiden kaikki liiketilat tulee tarkastaa niiden sulakekoosta tai muutos- ja laajennustöistä riippumatta koko sähkölaitteiston alkuperäisen tarkastusaikataulun mukaisesti. Laitteiston haltijan tulee huolehtia määräaikaistarkastuksen tilaamisesta.


Lue lisää sähköasennusten määräaikaistarkastuksista Tukesin sivuilta.

Tilaa tarkastus tai pyydä tarjous! 

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.